Vuosikokous pöytäkirjat

Lappeenrannan Kilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2021

Aika: sähköpostikokouksena 27.10.–7.11. ja läsnäoloon perustuvana kokouksena 4.11.2021

Paikka: hybridikokous, johon sisältyy sähköpostikokous ajalla 27.10.–7.11. ja läsnäoloon perustuva kokous Saimaariumissa, Satamatie 8, torstaina 4.11. kello17 alkaen.

Läsnä: kokouskutsun sähköpostitse saaneet sekä Saimaariumin tilaisuuteen osallistuvat
jäsenet.

Liitteet: 1) vuoden 2020 toimintakertomus (alla), 2) toimintasuunnitelma vuosille 2021–2022 (alla)
sekä 3) toiminnantarkastajan lausunto (valokuva liitteenä). Vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat
nähtävillä pyynnöstä ja Saimaariumin live-kokouksessa.


1. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi sähköpostikokouksen 27.10.2021 kello 10:00 ja Saimaariumin
live-kokouksen 4.11.2021 kello 18:00

2. Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Marja
Vuorinen.

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen järjestäminen koronapandemian vuoksi sekä sähköposti- että
perinteisenä kokouksena sekä periaate, että jäsen, joka ei osallistu sähköpostikeskusteluun eikä live-kokoukseen ilmoittaa näin hyväksyvänsä pöytäkirjan. Mikäli kokousten kannat eriävät, järjestetään sähköpostiäänestys ja enemmän ääniä saaneet kannat kirjataan pöytäkirjaan.

5. Hyväksyttiin toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuosikokouksessa esitetyin lisäyksin.

6. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä jäsenmaksujen pitäminen toistaiseksi ennallaan.

8. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Marja Vuorinen. Jäseninä jatkavat Mikko Europaeus, Jarmo
Nieminen, Hannu Tolonen, Aleksi Uotila ja Kari-Matti Vuori sekä varajäsen Esko Kosonen. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Jukka Nakari.

9. Toiminnantarkastajana jatkaa Juhani Sirkiä­­.

10. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Tolonen­­­­ ja Jarmo Nieminen.

11. Pro Lappeenranta -mitali myönnettiin Järvimaailma Saimaariumille.

12. Puheenjohtaja päätti kokoukset 4.11. kello 18:18 (Saimaarium) ja 7.11. kello 22:00
(s-posti).


Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Hannu Tolonen,

pöytäkirjantarkastaja


Jarmo Nieminen,

pöytäkirjantarkastaja

___________________________________________________________________________________________________________


Lappeenrannan Kilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2020

Aika: 30.10.–8.11.2020

Läsnä: kokouskutsun sähköpostitse saaneet yhdistyksen jäsenet

Liitteet: 1) kokouksen sähköpostiliikenne, 2) vuoden 2019 toimintakertomus ja 3) vuoden 2020 toimintasuunnitelma (ohessa). Sähköpostitse lähetetyt 4) vuoden 2019 tilinpäätös sekä 5) toiminnantarkastajan lausunto saatavilla sähköisinä.

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi koronapandemian vuoksi lykätyn, sähköpostitse
järjestettävän vuosikokouksen kello 12:00


2. Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Marja Vuorinen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aune Hikipää ja Aimo Ruusunen.

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen järjestäminen koronapandemian vuoksi sähköpostikokouksena sekä
periaate, että jäsen, joka ei osallistu kokouksen sähköpostikeskusteluun, ilmoittaa näin hyväksyvänsä pöytäkirjan.

5. Hyväksyttiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetiin
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille


7. Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
pitäminen ennallaa.

8. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Marja Vuorinen ja varsinaisiksi jäseniksi Mikko Europaeus, Jarmo Nieminen, Hannu Tolonen, uutena jäsenenä Aleksi Uotila sekä varajäseneksi Esko Kosonen.

Kaksi varsinaista ja kaksi varajäsenen paikkaa jäi täyttämättä, joten hallitus on kooltaan vajaa.
Sen kokoukset on kuitenkin mahdollista pitää määrällisesti päätösvaltaisina.Järjestely on poikkeuksellinen, mutta poikkeusaikana ymmärrettävä. Tynkähallituksen kausi kestää vain puoli vuotta, koska seuraava vuosikokous pidetään säännöissä määrättynä aikana jo keväällä 2021.

LISÄYS PÖYTÄKIRJAAN 12.9.2021: koronatilanteen pitkittymisen kokous siirtyy syksyyn 2021.

9. Toiminnantarkastajaksi valittiin Juhani Sirkiä.

10. Vuoden 2020 Pro Lappeenranta -mitalin saavat Lappeenrannan antikvariaatit Begemot ja Suma.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen 8.11. kello 23:59.


Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Aune Hikipää, pöytäkirjantarkastaja

Aimo Ruusunen, pöytäkirjantarkastaja

__________________________________________________________________________________________________________


Pöytäkirja Lappeenrannan Kilta ry:n kevätkokous

Aika Keskiviikko 13.3.2019 klo 17:00 - 17:25

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Wilma (1. kerros)

Läsnä Marja Vuorinen, Lappeenrannan Kilta ry:n puheenjohtaja

Pentti Hotti, kokouksenpuheenjohtaja

Marjo Saukkonen,kokouksen sihteeri

Esko Kosonen

Olavi Tikka

Aune Hikipää

Juhani Sirkiä

Matti Hakulinen

Kokouksessa käsitellyt asiat

1. Kokouksenavaaminen

Marja Vuorinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hotti ja sihteeriksi Marjo Saukkonen. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aune Hikipää ja Olavi Tikka.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Toimintakertomus 2018

Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus. Senyhteydessä todettiin, että Kilta ei ole aktiivisesti hankkinut uusia jäseniä.Jatkossa kukin jäsen voi kertoa, että Killan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa
maksamalla jäsenmaksun.

5. Vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Käytiin läpi vuoden 2018 tilinpäätös ja kokouksen sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon. Hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle toiminnantarkastajien lausunnossaan antaman esityksen mukaisesti.

6. Muut asiat

Uusia sääntöjä ei ole vielä vahvistettu yhdistysrekisteriin. Uusien sääntöjen mukaan
jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole kahteen vuoteen maksanut jäsenmaksuaan.

Kevätkokouksen jälkeen klo 18 pidettävään maaliskuun kiltailtaan tulee puhumaan
Saimaarium-luontokeskushankkeen vetäjä Kari-Matti Vuori. Huhtikuun kiltailtaan, joka järjestetään Lampussa, tulee puhumaan Leena Kauria Chymoksen perinneyhdistyksestä.

Killan facebook-sivut on perustettu. Ryhmän jäsenyyttä pyydetään Marja Vuoriselta. Jäseniksi ryhmään pääsevät kaikki ne, joilla on Killan jäsenoikeudet.

Suunnitteilla on opintomatkaperinteen elvyttäminen. Ensimmäiseksi matkakohteeksi on ehdolla
Helsinki ja siellä uudet alueet, esim. Jätkäsaari.


7. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 17:25.


Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pentti Hotti Kokouksen puheenjohtaja

Marjo Saukkonen Kokouksen sihteeri

Aune Hikipää Pöytäkirjan tarkastaja

Olavi Tikka Pöytäkirjan tarkastaja
Liitteet Toimintakertomus 2018

Tilinpäätös 2018