Visiot

Lappeenrannan Kilta


Lappeenrannan Kilta on aktiivinen ja , puoluepoliittisesti sitoutumaton perinnejärjestö, joka säilyttää ja kehittää Lappeenrannan ja lappeenrantalaisuuden arvoja sekä ylläpitää paikallista identiteettiä:

tallentamalla ja elvyttämällä Lappeenrannan historiaa,

vaikuttamalla kaupunkia ja kaupunkilaisia koskevaan päätöksentekoon ja

edustamalla rakennetun, henkisen ja sosiaalisen kaupunkikulttuurin kestävää kehitystä.

Kilta koetaan vaikuttajaksi edustamissaan asioissa ja

otetaan huomioon niitä koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa.

Killalla on käytettävissään korkeatasoinen asiantuntijuus kaupungin historiaa, kulttuuria sekä rakennetun että luonnon ympäristöä koskevissa kysymyksissä ja toimiva verkosto kaupunkilaisten, kaupunkiorganisaation, yhdistysten ja yhteisöjen kesken.

Kilta tuottaa ja tarjoaa kaupunkilaisille, kaupungin toimialoille, järjestöille ja tiedotusvälineille luotettavaa ja käyttökelpoista materiaalia sen tavoitteiden kannaltatärkeissä asioissa.

Kilta osallistuu aktiivisesti kaupunkia ja sen kehittämistä koskevaan keskusteluun.